Thứ ba, Ngày 30 Tháng 9 Năm 2014 (06:46 pm)
Trang Chủ THÔNG TIN CẦN BIẾT Pháp điển Bản cáo trạng

Bản cáo trạng

Bản cáo trạng: Văn bản của viện kiểm sát mà nội dung là những căn cứ để truy tố bị can trước tòa án.

Nội dung của bản cáo trạng gồm 2 phần: Phần mô tả trình bày bản chất của sự việc: Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; thủ đọan, mục đích, hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan trọng khác; những chứng cứ xác định tội trạng của bị can, những tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ; nhân thân của bị can và mọi tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Phần kết luận ghi rõ tội danh và điều khoản BLHS cần áp dụng. Người lập bản cáo trạng phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập cáo trạng, họ tên, chức vụ và kí vào bản cáo trạng. Viện kiểm sát có trách nhiệm giao cho mỗi bị can một bản cáo trạng trước khi chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án.