Thứ ba, Ngày 16 Tháng 9 Năm 2014 (10:24 pm)
Trang Chủ THÔNG TIN CẦN BIẾT Pháp điển Hôn nhân thực tế

Hôn nhân thực tế

Hôn nhân thực tế là các trường hợp nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng tuy không đăng ký kết hôn nhưng vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng. Hôn nhân thực tế phải đáp ứng được cả hai điều kiện về hình thức và nội dung:

-  Về hình thức: Hai bên nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03 tháng 01 năm 1987 mà không đăng ký kết hôn.

-  Về nội dung: Hai bên nam, nữ phải tuân thủ đầy đủ điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 1960 (trừ những trường hợp cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc trước giải phóng lấy tiếp vợ hai, đã có thông tư hướng dẫn riêng).